Grandmex

Nhận thức<br>về môi trường<br>và trách nhiệm xã hội

Nhận thức
về môi trường
và trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm của công ty là một phần không thể thiếu trong triết lý của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi sắp xếp toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi với sự bền vững về môi trường và xã hội. Khi lựa chọn nhà cung cấp của chúng tôi và khi lựa chọn vật liệu của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt chú ý đến các điều kiện đạo đức được chấp nhận.

Nhận thức<br>về môi trường<br>và trách nhiệm xã hội
Nguyên liệu và thành phần của chúng tôi

Nguyên liệu và thành phần của chúng tôi

Trách nhiệm của công ty là một phần không thể thiếu trong triết lý của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi sắp xếp toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi với sự bền vững về môi trường và xã hội. Khi lựa chọn nhà cung cấp của chúng tôi và khi lựa chọn vật liệu của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt chú ý đến các điều kiện đạo đức được chấp nhận.

BSCI ICS BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Instagram Youtube