Grandmex

Công nhân may

Công nhân may

Do nhu cầu mở rộng sản xuất,chúng tôi cần tuyển công nhân may số luộng không giới hạn

BSCI ICS BetterWork OEKO-TEX EcoVero BCI REPREVE ZDHC HiggIndex
Facebook Twitter Youtube